Dostosowanie budynku do warunków Ekspertyzy o Stanie Ochrony Ppoż.


Nazwa projektu: Dostosowanie istniejącego budynku magazynowego z zapleczem biurowo-socjalnym do warunków opisanych w Ekspertyzie Technicznej Stanu Ochrony Przeciwpożarowej.
Lokalizacja: Warszawa, ul. Bokserska
Wielkość inwestycji: pow. ok. 17 685 m2
Zakres prac: wykonanie żelbetowego podziemnego zbiornika przeciwpożarowego wraz z kompletną pompownią tryskaczową, wykonaniu instalacji tryskaczowej, SSP, DSO i oddymiania
Zleceniodawca: WESTMARK WALENDÓW 2 Sp. z o.o. SP.K.
Termin realizacji: 03/ 2018 - obecnie