Instalacja tryskaczowa i hydranty wewnętrzne w halach magazynowych


Nazwa projektu: Dostawa i montaż instalacji tryskaczowej i hydrantów wewnętrznych wraz z opracowaniem projektu wykonawczego w halach magazynowych B1 i B2 Parku Logistycznego MLP Czeladź
Lokalizacja: Czeladź, ul. Będzińska
Zakres prac: Opracowanie projektu wykonawczego instalacji tryskaczowej i hydrantów wewnętrznych w hali wraz z uwzględnieniem przyszłej rozbudowy instalacji o budynki biurowe; Wykonanie dwóch rozdzielaczy instalacji tryskaczowej i hydrantów wewnętrznych z sumaryczną ilością 5 stanowisk ZKA; Kompleksowe wykonanie instalacji tryskaczowej i hydrantów wewnętrznych dla powierzchni hali Wykonanie instalacji hydrantów wewnętrznych „suchych” w części mroźniczej; Wykonanie instalacji tryskaczowej w pomieszczeniach sanitariatów oraz pomieszczeniu gospodarczym; Wykonanie monitoringu instalacji hydrantowej i tryskaczowej
Zleceniodawca: JOKA BUDOWNICTWO Sp. z o.o.
Termin realizacji: 07/2022 – nadal