Instalacja tryskaczowa oraz instalacja detekcji pożaru w hali magazynowej


Nazwa projektu: Montaż instalacji tryskaczowej oraz instalacji detekcji pożaru w hali magazynowej Auto Partner w Bieruniu
Lokalizacja: Bieruń, ul. Ekonomiczna
Zakres prac: Wykonanie inwentaryzacji budynku, ekspertyzy technicznej zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz symulacji komputerowej CFD; Wykonanie dokumentacji projektowej; Wykonanie instalacji tryskaczowej w antresolach wielopoziomowych; Wykonanie instalacji detekcji pożaru realizowanej poprzez czujki zasysające w regałach magazynowych na wszystkich poziomach oraz nowo realizowanej sztolni 2; Wykonanie instalacji detekcji pożaru realizowanej poprzez czujki punktowe w pomieszczeniach biurowych i socjalnych w obrębie hali magazynowej; Wykonanie instalacji zasilania czujek zasysających opartej na zasilaczach p.poż; Dostawa i uruchomienie centrali pożarowej
Zleceniodawca: Auto Partner S.A.
Termin realizacji: 12/2021 - nadal