Instalacja tryskaczowa w hali wysokiego składowania oraz hali produkcyjnej


Nazwa projektu: Opracowanie projektu i realizacja instalacji tryskaczowej w hali wysokiego składowania oraz hali produkcyjnej
Lokalizacja: Krzyszkowice w gminie Przytyk
Zakres prac: Wykonanie projektu instalacji tryskaczowej wg normy NFPA 13 dla hali wysokiego składowania, hali produkcyjnej oraz obiektów produkcyjnych i magazynowych; Dostawa i montaż zgodnie z wykonanym projektem instalacji tryskaczowej na w/w obiektów; Wykonanie wyposażenia pompowni
Zleceniodawca: Kołaczek Sp. z o.o.
Termin realizacji: 07/2022 – nadal