Instalacje przeciwpożarowe w hali produkcyjno-magazynowej i w biurach


Nazwa projektu: Wykonanie instalacji tryskaczowej, hydrantowej oraz pompowni wraz ze zbiornikiem p.poż. w hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym
Lokalizacja: Czechowice-Dziedzice, ul. Elizy Orzeszkowej
Zakres prac: Roboty budowlane polegające na wykonaniu kompletnej instalacji tryskaczowej, hydrantowej oraz pompowni wraz ze zbiornikiem p.poż. w hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym; Wykonanie instalacji tryskaczowej w pomieszczeniach biurowych oraz dodatkowych hydrantów z reduktorami
Zleceniodawca: DL Invest Group XLV Sp. z o.o.
Termin realizacji: 12/2021 – 07/2022