Dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO)

Umożliwiają automatyczne powiadomienie osób przebywających w obiekcie o wystąpieniu zagrożenia pożarowego, ułatwiają przeprowadzenie ewakuacji. Komunikaty głosowe nadawane o odpowiednim natężeniu dźwięku, zrozumiałe i jednoznaczne w przekazie pozwalają w sposób sprawny i bezpieczny przeprowadzić ewakuację osób z budynku objętego pożarem