Stałe urządzenia gaśnicze (SUG)

Umożliwiają automatyczne wykrycie i sygnalizację pożaru, oraz samoczynne rozpoczęcie akcji gaśniczej w chronionych strefach

Istnieje szeroka gama systemów gaszeniowych:

  • systemy gaszenia gazem,
  • systemy gaszenia wodą (tryskaczowe, zraszaczowe, mgły wodnej i pianowe).