Systemy oddymiania i napowietrzania

Dobór odpowiednich elementów systemu oddymiania w skład których wchodzą:

  • centrala oddymiająca,
  • elementy napowietrzające,
  • klapy oddymiające,
  • czujniki dymu,
  • kurtyny dymowe.

Pozwalają wykonać instalację zgodne z polskimi przepisami, zwiększyć dopuszczalne strefy pożarowe, obniżyć wymaganą klasę odporności pożarowej, obniżyć temperaturę co wpływa korzystnie na konstrukcję oraz mienie znajdujące się wewnątrz budynku.