Systemy sygnalizacji pożaru (SSP)

Służy do szybkiego, samoczynnego wykrywania zagrożenia pożarowego, sygnalizowania, powiadamiania o zagrożeniu oraz wykonywania funkcji sterujących Sterowania zapewniają sprawną ewakuację i zapobiegają rozprzestrzenianiu się ognia

System sygnalizacji wykonuje także funkcje informacyjne i monitorujące. Wykonywane są one przez centralę i odpowiednie moduły funkcyjne.

Działanie systemu sygnalizacji pożaru minimalizuje straty materialne i ludzkie spowodowane najpoważniejszym zagrożeniem jakim jest pożar.